NOUVINGUTS

MATERIALS PER A NOUVINGUTS
Quaderns de treball
Arnáiz,Pilar; Carreras,Gemma; Gómez,Fefa; Via,Rosa Maria; Martínez, David (il·lustrador).Comencem. Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social, 2006.
Material que ofereix un conjunt d’activitats i propostes didàctiques per facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana a l’alumnat nouvingut que s’acaba d’incorporar al nostre sistema educatiu.Maria Antònia Burguesa i Maria Torras.
Benecé Produccions, S.L.
Conjunt de materials, format per material manipulatiu per a l'alumnat, orientacions per al professorat i un material complementari on es presenten les característiques d'algunes llengües a partir de la comparació entre el català i les llengües d'origen de l'alumnat.Llibre:
Elisenda Romeu, Mercè Sendrós, Anna Piella
Grup Promotor/Santillana.
Material destinat a alumnat nouvingut del cicle superior de primària i de l'ESO. Equival a 3 llibres, un de matemàtiques, un de ciències de la naturalesa i un de ciències socials. Amb aquest material l'alumnat aprèn o repassa continguts de les 3 àrees, alhora que treballa el vocabulari, en coordinació amb l'estudi de la llengua.
Etapa educativa: Cicle Superior EP - Secundària
Àmbit: Interdisciplinar


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada