3/4/19


Vàrem fer un còmic amb treball cooperatiu, dins el programa del pla lector del llibre: "El coleccionista de estrellas".